Bilvård

Bilvård

Polering av strålkastare

Vi polerar  dina slitna strålkastare!

Lackförsegling/Lackskydd

Vi har många års erfarenhet och använder de produkter som vi kan gå i god för.

Åtskilliga är de kunder som kan lägga ett gott ord för våra Lackskyddsarbeten.

Polering och vaxning

Vi undersöker bilens lack och lägger ner den tid som åtgår för bästa resultat.

Invändig rekond

Vi har alltid som mål att få ett fullgott resultat.

Biltvätt

Vi använder i så stor omfattning som möjligt miljövänliga medel vid rengöring av Ditt fordon. Självklart handtvättas Ditt fordon för bästa resultat och omvårdnad.

Motortvätt

Vi utför motortvätt på kundens begäran och ansvar. Vi skyddar el och databoxar för undvikande av problem.

Doftsanering

Vi neutraliserar obehagliga dofter vid t.ex brand och rökskador m.m.

Hetklädseltvätt

Vi använder proffesionella maskiner för bästa slutresultat.

Tjänster Båtar

Kontakta oss för överenskommelse.